Avaleht

Kui Kurtnas 2008. aastal uus renoveeritud koolimaja avati, kinkis kohalik külaselts kooli tunnuslausest „Mesi peitub igas õies“ innustust saades koolile mesitaru. Hiljem saime lisaks veel kaks taru – ühe Tagadi külaseltsilt ja teise Nabala Keskkonnakaitse Ühingult. Nii saigi koolist jalutuskäigu kaugusele rajatud 3 (+1) taruga õppeotstarbeline mesila. Sellest ajast saadik ei tähenda kooli tunnuslause meile vaid vaimsust ja õppimist, vaid ka päriselt mesilaste kasvatamist ja nende eest hoolitsemist. Esimene saak „sai purki“ 2009. aastal.