Kroonika

Kui kogu info ei ilmu, siis vajutage refresh nuppu.

2008

30.11 – Kurtna külaselts kingib uuele renoveeritud koolile avamise puhul ühe mesitaru.

2009

Tagadi külaselts ja Nabala Keskkonnakaitse Ühing kingivad Kurtna Koolile kumbki veel ühe mesitaru. Tarud värvitakse kooliga ühte värvi ja paigaldatakse Tagadi külla.                                                                                                                                     15.06 – Esimesed mesilaspered pannakse tarudesse. Mesila eest hakkab hoolitsema 4. klass õp Astridi, direktor Ruthi ja harrastusmesinik Tarmo Reinebergi juhendamisel.                                                                Saak ~10 kg

2010

Mesila eest hoolitsevad 5. klassi õpilased õp Astridi ja mesinik Tarmo juhendamisel.                   23.03 – 5. klassi õpilased esinevad Sakus Heade Kogemuste Päeval ettekandega Kurtna Kooli mesilast. Saak 43,5 kg

2011

Talve on üle elanud vaid üks pere. Mesila eest hoolitsevad 6. klassi õpilased õp Astridi ja direktor Priidu juhendamisel.                    09.05 – mesinik toob ühte tarru sülemi.                                                     31.05 – avastame, et keskmisse

2012

Talvituma jäänud üks pere on elus. Mesila eest hakkab hoolitsema järgmine klass                                             21.06 – direktor Priit, Ainar ja Villu toovad Haapsalust ühe mesilaspere.                                         25.06 – Haapsalust toodud mesilased on kadunud.

2013

03.04 – Kõik pered on elus, keskmises tarus on hiirepesa. 12.06 – Püüdsime sülemi, nüüd on meil neljas tarus pered!                          08.11 – Keskmine taru tühi. Talvituma jääb 3 peret. Saak 160 kg (rekord!)

2014

01.03 – Kõik pered on talve üle elanud, kuid tarud on halvas seisus (mesilaste kõhulahtisus, kärjed kahjustatud). Puhastame tarud ja vahetame hallitavad kärjed välja.   Mesilaste eest hakkab hoolitsema järgmine 6. klass.           27.06 – Püüdsime sülemi. Taas on meil 4 mesilasperet.          Saak 82 kg

2015

27.02 – kõik pered (4) on talve üle elanud                                                               12.03 – 6. klass TLÜ laboris               22.05 – püüame sülemi, paneme keskmisse tarru, kuna sealne pere on väga nõrk. Mesilaste eest hakkab hoolitsema õp Katriini klass Vurritame kahel korral – 24. juulil ja 24. augustil. Talvituma jääb 4 peret SAAK 76,6 kg

2016

29.03 – kõik pered on elus, mesilasi tundub palju olevat hiired ja kärjekoid on talvel hävitanud suure osa koolimaja kuuris olnud kärgedest                                                   11. mail külastab 6. klass TLÜ laborit                                                       27.05 – püüame sülemi, mille ruumipuuduse tõttu anname kohalikule hobimesinikule. Vurritame suve jooksul 3 korda Talvituma jääb 4 peret     SAAK 73,2 kg

2017

23.03 – kõik pered on talve üle elanud, kuid ühes tarus on väga palju surnud mesilasi ja keskmises tarus kärjed hallitavad.                             Suvi oli jahe ja vihmane. Seetõttu oli saak kesine – 58,5 kg.

2018

2017. aasta sügisel alustasid Kurtna Kooli mesinduskursusega juba viiendad 6. klassi õpilased. Tavapärastele teooria- ja praktikatundidele on igal aastal toimunud lisaks mõni põnev väljasõit või esinemine seoses mesindusega. Nii ka sel aastal. 13. aprillil kutsuti meie kooli õpilased Kohila Gümnaasiumisse konverentsile “Mõtelda on mõnus” rääkima, mida Kurtna Kooli mesindustundides ja mesilas tehakse. Oma kogemustest käisid rääkimas Pille-Riin Kruus, Tristan Nuiamäe, Petra Laur ja