Mesindustund

6. klassi lõpetaja õpitulemused Õppesisu ja -tegevus

Teoreetiline osa

·         oskab kirjeldada ja põhjendada oma kooli mesila tekkimise lugu;

·         selgitab miks, kus ja millal tekkis mesindus;

·         seletab ja kasutab vastavas kontekstis mõisteid meejaht, metsmesindus, pakktarud, raam-, liikuv-, lamav- ja korpustarud;

·         oskab kirjeldada mesilase eluringi;

·         nimetab mesilase kehaosi ja selgitab nende otstarvet;

·         oskab nimetada mõningaid meetaimi ja seletab mõisteid: peakorje, korjemaa, õietolm, lehemesi, nektar, suir, propolis, nektarimürgitus, meeproduktiivsus;

·         oskab nimetada olulisemaid mesilaste kahjureid ja teab mõningaid võtteid, kuidas mesilasi nende eest kaitsta;

·         teab mesiniku olulisemaid töövahendeid ja oskab neid käsitseda;

·         omab ettekujutust mesiniku töödest ja oskab nendest mõnda kirjeldada/teostada;

·         omab ettekujutust õietolmu proovi valmistamisest ja oskab seda üldiselt kirjeldada;

Teoreetiline osa

·        Kurtna Kooli mesinduse ajalugu;

·        Mesinduse ajalugu maailmas;

·        Mesilasbioloogia ja mesilase eluetapid;

·        Meetaimed;

·        Mesilashaigused ja kahjurid mesilas;

·        Mesiniku töövahendid ja aastaring mesilas;

Praktiline osa

·        Iga õpilane osaleb vähemalt ühe korra sügisel ja ühe korra kevadistel mesilaste hooldustöödel. Õpilane täidab selle kohta ka vaatluslehte;

·         Suviseks perioodiks mesilainventaari ettevalmistu/puhastus;

·         TLÜ Ökoloogia Intstituudi labori külastus. Oma mee uurimine – õietolmuproovi ettevalmistus ja mikroskoobi all uurimine;

·         * Elukutselise mesiniku külastamine ja tutvumine tema mesilaga;

·         * Põllumajandusmuuseumi külastamine ja osalemine programmis “Mesi – tervise hoidja”;

 

* Toimub vastavalt võimalustele.